เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ทีไฟว์ เพื่อนคู่คิดที่ใช่ เข้าใจเรื่องกระดาษอย่างมืออาชีพ เพื่อนคู่คิดผู้เชี่ยวชาญเรื่องกระดาษ เป็นสิ่งที่ทีไฟว์ยึดถือเป็นแนวทางการให้บริการพันธมิตร ลูกค้า และ เพื่อนร่วมงานของเรา เพราะในฐานะผู้ออกแบบและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษเปี่ยมนวัตกรรมที่มากประสบการณ์ ทำให้ทีไฟว์ พร้อมอยู่เคียงข้างเพื่อให้คำแนะนำและแนวทางด้านผลิตภัณฑ์กระดาษที่ใช่สำหรับลูกค้าเสมอ ด้วยความเป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญ ทีไฟว์ มีความยืดหยุ่นในจัดการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างอย่างเข้าใจและใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน เสมือนเพื่อนคู่คิด มิตรแท้แก่กลุ่มพันธมิตรหลักและผู้รับบริการรายใหม่ ทั้งบริษัทขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ด้วยมิตรภาพและความจริงใจ ทีไฟว์ยังยืนหยัดในการผลิตสินค้าคุณภาพที่สอดประสานความคุ้มค่า ตอบโจทย์ประโยชน์ใช้งานและพร้อมดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

T5 Paper Pallet Co., Ltd.

Thailand based and with global reach, T5 builds from a sturdy platform as the region’s premier designer and manufacturer of eco-friendly corrugated paper products.

T5 Paper Pallet Co., Ltd. has long been known for innovative as well as environmentally friendly ways to store, move, and package products. The Bangkok-based company’s well-earned reputation owes to design and manufacturing expertise in addition to outstanding support before and after every sale.

T5’s high regard is furthermore the result of advanced technological and logistical know-how enhanced with a human touch – a set of qualities fully setting apart T5 from conventional manufacturers and suppliers. Indeed T5 has the creative and service capabilities that lead to genuine relationships. Clients know they can rely on T5 to provide personalized consultation addressing their specific requirements, saving clients time and money. Thereafter, T5’s quick responses and helpful advice – including urgent, last-minute problem solving no matter the cause – further create a solid bond between T5 and clients. It’s all part of the company’s promise to clients and customers to get things right and keep them right.

Now with more than a decade of experience to draw from, T5 continues to expand its product and service range as well as business scope. From 2020, businesses and consumers within Thailand and beyond can expect a growing list of customized paper solutions designed, manufactured, and sold directly by T5 Paper Pallet Co., Ltd.

T5’s expanded range and scope is no transition to a different business model; rather, it’s a refinement of the company’s existing competencies. From its founding, T5 has served clientele as an all-round paper-product firm combining consultancy, design, and production components. This has allowed the company to provide from the outset of every relationship the kind of specialized consultation needed to fully determine a client’s requirements and preferences. From there, T5’s design team works closely with clients to transform prevailing concepts into working plans, before T5 manufacturing technologies are skillfully applied towards creating customized end products each made to precise specifications.

With upcoming advancement, however, remaining unchanged will be T5’s commitment to establishing genuine partnerships with business clients and to being a trusted friend among individual buyers. Whether a company looks to make a warehouse more efficient and cost-effective, or an individual homeowner wishes to make their residence more beautiful and functional, all who choose T5 place trust in an industry leader at the very top of the stack when it comes to inventive as well as eco-friendly paper-based products.

Ahead of the rest from page one

On its founding in 2008, T5 Paper Pallet Co., Ltd. became one of Thailand’s first manufacturers of corrugated-paper pallets for storing and transporting inventory. It likewise became first in the country to use specialized, precision machinery from Japan for producing paper pallets, which it installed at T5’s production site near Bangkok.

The material advance represented by paper-based pallets, or “ecopallets”, soon benefitted clients in important ways. Apart from being lighter (saves transport costs), cleaner (doesn’t require fumigation), safer (easier to handle), and less expensive on the whole, paper pallets likewise can be manufactured more quickly than conventional wooden or plastic varieties. Crucially, from the very beginning, this allowed T5 to provide clients with more responsive supply given that less lead time was needed. That same responsiveness applied to T5’s additional product focus early on, namely packaging materials including corrugated boxes. Here again, speedy supply proved a key advantage for clients, and especially export companies, whose immediate requirements can vary substantially and change quickly throughout the year.

T5’s unflagging enthusiasm for finding new and better ways to do things soon made the company Thailand’s top source of corrugated paper products. From breaking with norms so as to provide genuinely innovative pallet and packaging products, to going beyond the usual expectations of a traditional manufacturer to provide tailored design and consultancy services, T5 established itself as an industry leader. The experiences gained and reputation earned by T5 over the years, moreover, would eventually lead to partnerships with major domestic and international companies. All T5 partners benefit from T5’s unrivaled combination of large-scale production capabilities enhanced by personalized consultation and support services.

Today, T5 stands poised to continue its success as a manufacturer and supplier of paper pallets and packaging materials. The coming years, moreover, will see the company expand its design capabilities to emphasize non-corrugated paper products including household items such as home storage, furnishings, and décor.

Core values mean strong bonds

T5’s core brand values – five it so happens – reinforce all operations and influence every relation. The values create strong bonds between T5 and its partners and customers, as well as between its employees and the communities where T5 operates.

1. Dependability
It’s important to be on the same page

There’s an expression in Thai, puen koo kid (เพื่อนคู่คิด). A general translation is “close friend” as well as “trusted partner”, or literally “thinking partner”. Either way, the expression conveys a sense of dependability, of someone you can rely on. There’s a further sense of someone who thinks like you do, who intuitively understands and anticipates your needs and concerns. Such traits combine to form an essential value at T5: dependability. Clients can depend on T5 to provide meaningful, honest, and comprehensive consultation. They can then later depend on timely advice and easily accessed service even outside business hours.

For clients and customers, T5 is not only their thinking partner but also their personal paper guide. T5 helps them get things aligned and assure a desired result. The company listens, learns, and thinks carefully – until everyone is on the same page – before skillfully guiding each client to their goal.
2. Capability
Vanguard hardware and can-do creativity
T5 is more than a manufacturer and supplier. The company’s production site in fact comprises an in-house R&D function along with the kind of advanced equipment and technology required for conceiving, designing, making, and delivering innovative paper-based products. Among hardware examples are sophisticated digital printers requiring no master plate, resulting in not only superior-quality designs but likewise more affordable output.
Of course even the most ultramodern hardware needs old-fashioned human ingenuity. T5’s design team has in-depth knowledge of paper’s material properties and its many uses – including ways to create highly functional and durable products not usually associated with the material. Indeed, it was through such expertise in paper’s properties and potential that T5 became first in Thailand to manufacture paper pallets, which despite being lighter are in fact highly durable and can support loads of up to 3 tons. And given T5’s design and production capabilities, those qualities and specs are bound to improve.
3. Customizability
A client’s personal paper-works
T5 has the know-how and flexibility to create customized paper solutions. Whether it’s a small run of stylish packaging, large-scale production of corrugated boxes to precise measurements, or paper pallets by the hundreds of thousands, T5 can do it all and do it quickly.
In this regard T5’s consultancy and design proficiency are key. Initial consultancy takes in diverse concerns, sometimes going beyond paper-related requirements to assess each client’s unique business process. This ensures advice and recommendations that are thorough, relevant, honest, and meaningful. Additionally, because it’s a design house staffed with top-flight creatives and equipped with advanced technologies, T5 has the necessary flexibility to provide maximum customizability.
The same personalization, flexibility, and creativity, moreover, enhance T5’s expanding line of paper-based household furnishings and décor. Whatever you need and no matter how soon, T5 is your personal paper-works.

4. Applicability
Wide-ranging functions and uses
T5 expertise stretches beyond efficient and cost-effective methods for companies to package and store products ahead of delivery to retailers and consumers. More and more, paper-based products designed and made by T5 are consumer products themselves. Indeed the applicability of T5 designs is broad and for many might be surprising. Just some applications for home use include: tables, computer desks, cabinets, bed frames, shelves, shoeboxes, pet houses, and more.
So apart from industry-leading corrugated-paper products such as pallets and boxes, expect to see from T5 in coming years many new and imaginative uses of other paper types across diverse applications.
5. Responsibility
Genuine care for people and the planet

T5’s commitment to responsible business practice is a natural extension of its responsibility to clients and customers. In fact, the same care and attention the company devotes to customer relations is seen just as clearly in T5’s devotion to colleagues, communities, and the environment.

T5 does more than talk about the principles of corporate responsibility and sustainability: the company commits them to paper. For instance, when working with international partners T5 readily signs up to what are often stringent environmental, workplace and documentation requirements. Among measures adhered to are those pertaining to resource use, waste management/pollution control, fair labor practices, workplace safety and other factors fundamental to responsible business operation. The company likewise abides by International Organization for Standardization (ISO 9001) benchmarks.

T5 takes just as seriously its duties as a company within the paper industry. It holds Forest Stewardship Council Chain-of-Custody certification (FSC CoC) and thus strictly abides by the organization’s standards regarding sustainable use of natural resources. Company certification requires that all other companies in a supply chain be FSC CoC certified, among them harvesters, processors, manufacturers, distributors, printers, and most retailers. This allows T5 clients and customers to know with confidence the products they buy have come from responsibly managed sources.

T5 Paper Pallet Co., Ltd. – Your Personal Paper Guide

T5 Paper Pallet Co., Ltd. promises to be a personal paper guide for every client, consumer, and employee. As a designer and manufacturer of innovative paper-based products and a full-service paper consultancy, T5 excels by being a flexible and accessible company always there for associates at every step of the way, whether as a long-term partner among global corporations and SMEs or as a trusted friend to individual retail customers. T5 furthermore promises to conduct all business operations responsibly, with the health and well-being of people and the preservation of natural resources foremost concerns at all times.